Zákaz odběru povrchových vod se vztahuje z celého povodí vodního toku:

Hačka (IDVT 10100513) - ř.km od 0,000 - ř.km 10,385, na území obcí: Křimov, Chomutov, Spořice, Droužkovice, Všehrdy, Nezabylice.
Hutná I (IDVT 10100363) ř. km od 7,9 - pramen; na území obce: Březno - Hutná II (IDVT 10100644) - ř. km od 0,000 - ř. km 6,820; na území obcí: Křimov, Málkov.
PPV (přivaděč Ohře Bílina- POB) (IDVT 10100233)- ř. km od 0,000 - ř. km 17,600; na území obcí: Málkov, Místo, Černovice, Spořice, Chomutov, Jirkov.
PKP II (Podkrušnohorský přivaděč) (IDVT 10101300) - ř. km od 0,000 - ř. km pramen; na území obcí: Jirkov, Vysoká Pec.
Prunéřovský potok (IDVT 10100227) - ř.km od 3,100 - ř.km 10,300, na území obcí: Výsluní, Křimov, Místo.

Zákaz se vztahuje na odběry pro účely zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut, napouštění nádrží, bazénů apod. Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběru pro vodárenské účely, pro zajištění zásobování pitnou vodou obyvatel. Provozovatelé malých vodních elektráren jsou povinni respektovat minimální zůstatkový průtok. Opatření obecné povahy se dále netýká odběrů povrchových vod za účelem využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské produkce z hlediska veřejného zájmu.

(luk)