Za částečné, později za plné uzavírky cesty pro pěší bude probíhat oprava lávky mezi ulicemi Studentská (u transformátoru) a Na Borku. Po dobu prací mohou lidé přecházet přes mostek u 4. základní školy. Zábradlí na opravované lávce je v dobrém stavu, proto se jen odmontuje a pak se zase vrátí na místo.

Za plné uzavírky cesty pro chodce se bude opravovat lávka u Slunce (pod krytem CO) ve Školní ulici. Tady jsou dvě možnosti, jak přejít přivaděč - buď po mostku vedle 4. základní školy (u Paraplíčka) nebo po lávce od Hornické ulice k trafostanici u čp. 1713 ve Školní ulici. U opravované lávky se počítá s novým zábradlím.

Největší, celkovou rekonstrukcí projde lávka v Jiráskově ulici, která převádí chodník přes přivaděč. Chodci tu budou moci po dobu opravy provizorně přecházet po přilehlé vozovce.

Město Jirkov