Úklidu se tentokrát účastnili žáci osmých ročníků s podporou 9. B v rámci odpoledního vyučování. Sešli jsme se v 14:00 před školou. Všichni účastníci dostali pracovní rukavice, pytle na odpad a chňapky, jako prodlouženou ruku na sbírání nepřístupného odpadu. Uklízet jsme začali hned, co jsme vyrazili od školy. Cestou k Filipovým rybníkům to chvíli vypadalo, že toho na úklid moc nebude, ale když se naše úklidová četa rozhlédla mimo cestu a do okolního lesíku, tak to naopak vypadalo, že nám nebudou stačit pytle na odpad. Vyhlásili jsme soutěž, které třídě se povede nasbírat víc odpadu. Byli jsme opravdu překvapeni, co všechno se dá jen tak pohodit v lese. Kromě PET lahví, konzerv a různých jiných obalů, děti nacházely televizory, koberce, knížky, elektroniku, bylo toho opravdu požehnaně. Za necelou hodinu jsme měli naplněné téměř všechny pytle. Celá úklidová četa si zaslouží obrovskou pochvalu, společně naplnili téměř třicet pytlů odpadu. Nejpilnější třídou byla 9. B. Všem, kteří  se do úklidu zapojili, patří veliké díky, protože odvedli kus pořádné práce.

Gabriela Knoblochová, učitelka a organizátorka akce - ZŠ Kadaňská Chomutov