„To, proto, že v naší ekoškole se snažíme vést žáky ke správnému nakládání s odpady a snaze omezit jejich vznik,“ vysvětluje Jana Kužminská, koordinátorka EVVO.Cílem programu byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí napříč všemi třídami. Besedu prokládaly krátké filmy a hry.

Školáci si vyzkoušeli správné rozdělení do konkrétních kontejnerů, viděli vzorky recyklovaných materiálů a na závěr dostali drobné odměny.

Město Jirkov