Samotná příprava na projektový den začala již v průběhu září, kdy jsme se rozdělili do skupin a domluvili se, co budeme vyrábět. Již několik dní předem jsme si do třídy nosili různý stavební materiál na naši práci (kartony, různě veliké krabice, vlnu, roličky, hřebíky, kladívka a pod).

Jestli se nám práce podařila, zjistíte, pokud na chodbě u naší třídy poznáte, co jsme vyrobili.

Žáci – stavitelé z 5.B a Ivana Lhotáková, třídní učitelka 5.B,
ZŠ Kadaňská Chomutov

Sedmáci zasadili lípu
Sedmáci zasadili lípu, navýšili skóre spolužáků