Měli pro děti připravené obrázky, na nichž bylo znázorněno nebezpečí, které na ně doma číhá. Třeba hrnec s vroucí vodou na kamnech, rozpálená žehlička, nezabezpečené zásuvky, ale i volně dostupná lékárnička, případně léky někoho z rodiny.

Záchranáři upozornili děti na to, aby si například nevkládaly korálky do úst, nosu nebo do uší, aby si po sobě uklízely hračky, protože i ty mohou být příčinou úrazu, pokud o ně někdo zakopne.

Předškoláčci si na plyšové opičce vyzkoušeli, jak se dělá masáž srdce, anebo, jak zavázat zlomenou končetinu. Viděli také práci záchranářů. To když si záchranáři vybrali jedno z dětí, aby názorně předvedli, jak probíhá zásah, když přijedou na místo.

Děti přednáška bavila, a když záchranáři zapnuli sirénu u sanitky, měly oči navrch hlavy! Na rozloučenou předaly vychovatelky záchranářům obrázky od dětí jako poděkování za jejich práci (nejen v covidové době).

Členové spolku vnímají svou profesi jako poslání a zároveň si uvědomují, že mnoho lidí nemá velké znalosti o poskytnutí první pomoci, nebo se ji dokonce bojí poskytnout. Jedním z hlavních cílů spolku je šířit povědomí o první pomoci mezi „obyčejné“ lidi. To, že jeho členové chodí také do mateřských a základních škol, není náhoda. Dobře totiž vědí, že už v raném věku je potřeba znát základy první pomoci, telefonní čísla na záchranné složky a další znalosti, které mohou někomu jinému zachránit zdraví či život.

Spolek sestává z 12 lidí. Jeho členové nechodí jen do mateřinek a škol, ale školí i zaměstnance ve firmách nebo zajišťují zdravotní dohled na různých akcích. Také pro město Jirkov budou v létě dohlížet na akci, která bude pořádána na rozloučení s prázdninami. Návštěvníci si tam budou moci názorně vyzkoušet resuscitaci.

Město Jirkov si práce Záchranářů Chomutova a Jirkova váží a rádo jim na jejich činnost i letošním roce přispělo ze svého rozpočtu.

Město Jirkov