Pro zpestření venkovních chvil měla všechna oddělení na školním hřišti připravený pohádkový kvíz. Díky němu jsme si mohly, my   vychovatelky,  ověřit, zda děti dobře znají i české klasické pohádky. Děti si vyzkoušely pracovat ve smíšených skupinách a nás mile překvapila vzájemná spolupráce mezi staršími a mladšími dětmi a opačně. Byla to parádní zábava pro všechny. My jsme se z výsledků přesvědčily, že máme bystré a šikovné dětičky, které si opravdu na závěr zasloužily sladkou odměnu. 

Alena Tomková a Kamila Šišková – vychovatelky ŠD Kadaňská Chomutov