Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne 1. 9. 2020 od 8.00 na  školním hřišti GSOŠ. Zde se také žáci dozví všechny informace k průběhu prvního týdne školy.

Počítáme s tím, že do budovy Gymnázia a Střední odborné školy v Klášterci nad Ohří se budou žáci vracet postupně  ve dvou etapách. První část žáků by se měla vrátit na konci září, druhá na konci října. Celá rekonstrukce by měla být hotová do konce listopadu.

Školní jídelna bude v provozu a bude zajišťovat stravování převážně pro žáky nižšího gymnázia. Ostatní žáci mají možnost  stravování v jídelně v Kadani ve Fibichově ulici nebo po návratu do Klášterce v jídelně GSOŠ do 14.30 hodin.

Všechny naše třídy budou rozmístěny do náhradních prostor v Klášterci nad Ohří a Kadani podle následujícího přehledu tak, aby byla zajištěna kvalitní výuka podle školních vzdělávacích plánů:

Klášterec nad Ohří

Prima – učebna v tělocvičně GSOŠ Klášterec nad Ohří

Sekunda – učebna v knihovně v Klášterci nad Ohří

Tercie –  učebna v malé tělocvičně ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří

Kvarta - učebna v knihovně v Klášterci nad Ohří


Kadaň

Kvinta, sexta, septima, 1.G, 2.G, 3.G - Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov – středisko Kadaň (bývalá zemědělka v Kadani)

Oktáva, 4.G - Gymnázium Kadaň

1.S, 2.S, 3.S, 4.S - SPŠ a OA Kadaň

Doprava žáků z Klášterce nad Ohří do Kadaně je zajištěna bezplatně po celou dobu rekonstrukce. Autobusy budou odjíždět ráno od Gymnázia a Střední odborné školy Klášterec nad Ohří (autobusová zastávka Škola) a odpoledne z Kadaně autobusového nádraží. Návrat do Klášterce v odpoledních hodinách opět na autobusovou zastávku Škola. Časy odjezdů autobusů budou upřesněny v pondělí 31.8.2020.

Bližší informace podá vedení školy.

Chtěl bych poděkovat všem rodičům za vstřícnost a toleranci na začátku školního roku. Stejně tak chci poděkovat všem pedagogům za profesionální přístup v této nelehké situaci. Uděláme vše proto, aby Vaše děti byly spokojené a úspěšné v dalším vzdělávání a životě.

Vojtěch Živnůstka, ředitel školy