Peněz není nikdy dost a v tomto případě to platí dvojnásob. Zatím jsme vybrali dvě děti - Zdeňka Navrátila, který potřebuje elektrický invalidní vozík, a Daniela Láslofiho, jenž trpí dětským autismem a vývojovou dysfázií. Žádáme i další lidi dobré vůle, aby se do veřejné sbírky zapojili.

Elektrický invalidní vozík pro Zdenečka stojí 33 990 korun. Pomohl by mu při každodenním pohybu do školy i na vycházky.

Daneček zase dochází dle finančních možností jednou za 14 dnů na ergoterapie, jedna stojí 500 korun. Bylo by však potřeba, aby tam docházel každý týden.

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-2969850227

Město Jirkov