Výstava s názvem Zimní radovánky vás zavede do zimní atmosféry, kde vládne sníh a mráz, radost a smích. Ale protože do zimního období patří i tradice, jako jsou Vánoce, Čert a Mikuláš, tři králové, můžete se k těmto radostným událostem vrátit pomocí dětských výtvarných prací. Také se můžete podívat, jaké techniky děti při svých činnostech užívají – kreslení, malování, lepení, stříhání, práce s barvou, tuší i voskovkou.

A která technika je pro zimní období nejpřitažlivější? Je to „kouzelná tužka“. Že nevíte, co to je? No přece zmizík. S inkoustem umí přímo čarovat.

Navštivte dětské oddělení a ucítíte, jakou má zima sílu. Určitě vám bude dobře mezi knihami i obrázky. Přejeme příjemné a klidné prohlížení.