V prostorách školy probíhá plakátová výstava k událostem vedoucím k pádu železné opony v celé Evropě. Žáci osmých a devátých tříd se zamýšleli nad tím, co pro ně znamená svoboda. Zhlédli mnoho dokumentárních materiálů ilustrujících události 17. listopadu 1989.

V pondělí 18. listopadu se žáci devátých tříd zúčastnili promítání filmu 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu v rámci projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2019. Následovala beseda s panem Jindřichem Tomáškem. Jindřich Tomášek je chomutovský rodák, chartista a také člen chomutovského disentu, který hovořil o svých osobních zkušenostech ze sklonku osmdesátých let.

Unikli z totality

V rámci připomínek 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii, si osmé a deváté třídy vyzkoušely ve dnech 21. a 22. listopadu únikovou hru, jejíž formou byla prezentovaná jedinečná výstava Únik z totality aneb listopad ´89 na Chomutovsku v Oblastním muzeu v Chomutově.

Lucie Řeháková,
učitelka, ZŠ Kadaňská Chomutov