Na jednom ze šesti stanovišť byl tradiční turnaj v ringu a oblíbená vánoční dílnička. Dále skupiny žáků tancovaly, hrály bowling, řešily vánoční hádanky a hudební kvízy, lámaly si hlavu v jiném jazyce a zároveň si rozšířily povědomí reálií v anglicky mluvících zemích.

Celé dopoledne se neslo v dobré náladě. Doufáme, že i všichni účastníci si již náš tradiční vánoční den náležitě užili. Všem organizátorům a pomocníkům patří tímto velké poděkování.

Radka Vaňkátová,
třídní učitelka 6.B, ZŠ Kadaňská Chomutov