Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má každoročně za cíl zvýšit informovanost veřejnosti právě o poruchách autistického spektra. „I v těchto složitých dobách, kdy pomáháme uprchlíkům z Ukrajiny, je důležité si uvědomit, že jsou mezi námi lidé s poruchou autistického spektra. V současné době potřebují naše pochopení a porozumění víc než kdy předtím. Proto se připojujeme k tradiční osvětové podpoře, která se zaměřuje na bourání bariér v komunikaci a rozvíjení solidarity. Zároveň nadále přímo podporujeme organizace, které dlouhodobě pomáhají osobám s autismem,“ říká šéfka útvaru ESG Skupiny ČEZ, Chief Sustainability Officer Kateřina Bohuslavová.

Nadace ČEZ proto podpořila částkou 119 900 Kč Nadační fond ATYP, jehož cílem je šíření osvěty o lidech s autismem, ADHD, či o lidech s duševními nemocemi.  Rovněž poskytuje podporu lidem, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a děti s jinými specifickými vzdělávacími potřebami. Příspěvek Nadace využije fond na vydání tištěné ročenky ATYP Speciál, na jejíž realizaci se z 80 % podílejí sami lidé s poruchou autistického spektra, učí se tak nové sociální i pracovní dovednosti a lépe se pak začleňují do pracovního trhu.

Aktuálně pak Nadace ČEZ spustí v mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem hned dva projekty, takže pomoci svým pohybem může opravdu každý, kdo jen trochu sportuje, chodí na procházky a podobně. Občanské sdružení ProCit, z. s., potřebuje 97 020 korun k uhrazení nákladů za ubytování a stravu během týdenního vzdělávacího sportovně-relaxačního pobytu pro rodiny, které pečují o děti s autismem. Druhá organizace Světlo autismu, z. ú., by ráda získala 50 000 korun na projekt „Terapeutickou hrou k samostatnému životu dětí s autismem“. Terapeutických hry by v nich měly podněcovat fantazii a zároveň jim budou pomáhat reagovat na situace, které pro ně bez patřičné přípravy mohou znamenat trauma.

Na severu Čech Skupina ČEZ již několikrát pomohla ústecké pobočce Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, jejímž cílem je napomáhat klientům s mentálním defektem v zapojení do společnosti a vzdělávacího procesu. Finanční prostředky prostřednictvím Nadace ČEZ například mířily i do Střediska rané péče SPRP Liberec, které kromě jiného poskytuje péči a poradenství rodinám s autisty. Další pravidelně podporovanou organizací je Výtvarné centrum – Unikátní projekty Sněženka ve Smržovce, které pořádá rekondiční výtvarné pobyty i dětí s autismem, a to prakticky z celých Čech. Liberecké Sdružení Tulipan je pro změnu pravidelným účastníkem vánočních a velikonočních trhů chráněných dílen v děčínském sídle ČEZ Distribuce, která je rovněž dlouholetým partnerem Jedličkova ústavu v Liberci.

Letošní IX. ročník „Česko svítí modře“ je zaměřený na osvětu pracovníků krajských, městských a obecních úřadů, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a dalších osob, s nimiž lidé s autismem řeší nejrůznější životní situace. Pro tyto pracovníky vznikl informační balíček obsahující mimo jiné i příručku, jak efektivně komunikovat s lidmi s poruchou autistického spektra (PAS). Vzhledem k tomu, že PAS trpí až 2,7 % světové populace, budou lidé s touto diagnostikou velmi pravděpodobně i mezi uprchlíky z Ukrajiny.

Kromě severočeských lokalit budou v rámci Skupiny ČEZ dále nasvíceny Zákaznické centrum v Plzni, Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, hlavní vrátnice s nápisem Jaderná elektrárna Dukovany, Infocentrum JE Temelín, zámeček Vysoký Hrádek a Dům energetiky v Ostravě.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy