Buď jít po cestě, což je trochu delší, při  níž přejdete sjezdovku a cesta vás dovede k pěšině, která vede na vrchol kopce. Nebo můžete vystoupat, jako my, od sjezdovky lesním terénem, což už tak jednoduchá záležitost není. Ale dá se jít. Na vrcholu pak turista najde rozvaliny hradu a může se pokochat pohledy dolů do hlubiny.

Zaniklý středověký hrad Nový Žeberk stál asi 900 m severozápadně od vesnice Pyšná. Zachovaly se z něj pouze  výrazné terénní pozůstatky tří příkopů a drobné relikty budov porostlé bukovým lesem.  Hrad, který je na historických mapách uváděný také jako Kleiner Seeberg,  byl v písemných pramenech často zaměňován s nedalekým Borkem (dnes zámek Červený hrádek), a přestože byl spolehlivě lokalizován J. Čermákem už v roce 1962, uvádí ho například Rudolf Anděl jako neznámou tvrz.

Zakladatelem hradu byl před rokem 1321 Albert ze Žeberka nebo v letech 1321–1327 Ota z Bergova. První písemná zmínka pochází z roku 1327.  

Jana Kratinová