Rozbory následně odebraných vzorků ukazují, že kvalita vody i její složení zůstává stejné. „Důležité hodnoty pH a síranů zůstaly v normě. Doplnění hladiny tímto způsobem je zřejmě i v budoucnu možnou variantou,“ uvedl David Dinda, náměstek primátora pro rozvoj a investice.

Vzorky vody město odebralo na čtyřech místech v hloubce 0,3 m a ve středu jezera 3,5 m pod hladinou. Po porovnání výsledků z března a června letošního roku zůstává pH Kamencového jezera v rovnováze.

Průměrné pH
Březen 2021: 3,35
Červen 2021: 3,19

Průměr síranů
Březen 2021: 290, 6 mg/l
Červen 2021: 330,4 mg/l

Veronika Říhová – mluvčí magistrátu města Chomutova