Ten se uskutečnil v Městském divadle v Chomutově. Zazněly při něm v první půli Symfonie č. 8 h moll (Nedokončená) od Franze Schuberta a v druhé polovině pak známé operní árie. Vystoupili také sólisté Dana Šťastná (mezzosoprán) a Jaroslav Patočka (bass). Festivalový orchestr Petra Macka dirigoval Jiří Štrunc. (luk)