Nehovořil ale pouze o objektech opevnění. Přidal i řadu zajímavostí kolem vzniku Československa a první republiky. Také o obsazení pohraničí v říjnu 1938, o událostech této pro československý stát kritické doby. Účastníkům besedy ukázal množství zajímavých historických fotografií a přiblížil i současnou činnost muzea, zejména pak boj s vandaly nebo těmi, co vyčištěné a a opravené bunkry někdejší čs. armády soustavně mění ve černé skládky. Přednáška byla opravdu velice zajímavá.

Karel Otto Novák – Severočeský letecký archiv Most