Spolu s přilehlým lomem se nachází v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem (německy Stolzenhein nebo také Stolzenhan), ale leží blíže obci Kovářská (německy Schmiedeberg) a obvykle bývá uváděna u Kovářské. Areál vápenky je součástí Hornické kulturní krajiny Háj - Kovářská - Mědník, která byla v roce 2014 vyhlášena jako krajinná památková zóna. Krušnohorská vápenka je zároveň tzv. přidruženým objektem Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 na seznam Světového dědictví UNESCO.

V roce 2018 proběhlo v okolí odstranění náletových dřevin a byla prováděna sanace zdiva. Stavbu financovaly Lesy ČR.  Objekty historické vápenky se nacházejí zhruba kilometr jihozápadním směrem od železniční zastávky Kovářská na trati Chomutov–Vejprty, která je však obsluhována pouze dvěma páry vlaků denně, a to jen v sobotu, v neděli a ve svátek během letní turistické sezony.

Nejbližší autobusovou zastávkou je zhruba dva kilometry vzdálená zastávka Kovářská, rozc. Elektropřístroj, odkud lze k technické památce dojít po zeleně značené turistické cestě.

Lucie Králíková