Narodil se 12. června 1912 v polské obci Lešnovice v okrese Grodek. Vyučil se kovářem a prezenční vojenskou službu vykonal u leteckého pluku č. 1 v Praze – Kbelích. Po obsazení zbytku Československa hitlerovským Německem odešel do zahraničního odboje. Dne 25. Června překročil hranice do Polska a stal se příslušníkem čs. vojenského legionu. Po vypuknutí války a pádu Polska přešel hranice do Rumunska, kde byl internován. Odtud se dostal do Francie, kde se přihlásil do čs. zahraničního vojska v táboře Agde. Byl zařaze do letecké skupiny jako mechanik. Po pádu Francie odplul s ostatními letci lodí General Chanza z francouzského přístavu Port Vendres přes Afriku, kde byla měsíční zastávka, do anglického Cardiffu.

V srpnu 1940 byl prezentován u Čs. Depot v Cosfordu. V září už byl příslušníkem 312. čs. stíhací perutě jako mechanik. V roku 1942 byl přeškolen na radiotelegrafistu, absolvoval výcvik a v roce 1943 se stal letcem 311. čs. bombardovací perutě. Svůj první operační let absolvoval 15. března 1943 v osádce zkušeného pilota Oldřicha Doležala. Dne 5. května 1945 byl členem osádky W/O Jindřicha Beneše, která provedla v Kattegatu poslední úspěšný útok 311. čs. bombardovací perutě na německou ponorku. Po válce se s ostatními letci vrátil do vlasti, byl povýšen na štábního rotmistra a zůstal v armádě. Po nástupu komunistů v roce 1948 se mu nevyhnuly perzekuce ze strany vládnoucího režimu. K 1. Dubnu 1950 byl odeslán na dovolenou s čekaným, což prakticky znamenalo vyhazov z vojenského letectva. V únoru 1951 byl násilně s rodinou vystěhován z bytu v Praze, který patřil manželce. Přestěhoval se do Výsluní na Chomutovsku v Krušných horách. Nastoupil jako kovář ve Válcovnách trub a železa v Chomutově. Od roku 1954 pak byl vedoucím kovárny až do svého odchodu do důchodu. Žil také v Chomutově, v ulici Kosmonautů. Zemřel 6. října 1978 v Chomutově.

Severočeský letecký archiv Most