„Komunikace jsou zde většinou jednosměrné, tudíž užší a přechody tím pádem kratší. O to více jsou ovšem pro děti nebezpečnější. Láká je to totiž k tomu, aby na ně vběhly, aniž by si před tím rozhlédly. Zvláště v době, kdy se již dříve stmívá a naopak později rozednívá je proto důležité, aby byly přechody dobře nasvíceny a všichni chodci na nich byli zavčasu vidět. Určitě to ocení rodiče, kteří vodí své ratolesti do mateřinky či třeba prvňáčky do základní školy,“ uvedl po přestřižení pásky Jiří Kulhánek starosta Kadaně.

Nejvíce srážek vozidel s chodci se podle statistik odehraje za šera či v noci, při snížené viditelnosti. Dobře osvětlené přechody tak přirozeně snižují riziko nehody. Podle expertů je to až o 65 procent. „Proto již od roku 2013 Nadace ČEZ pomáhá městům a obcím lépe zabezpečit frekventované přechody pro chodce prostřednictvím kvalitního osvětlení. Nejčastěji chtějí žadatelé lépe osvětlit přechody právě v blízkosti mateřských a základních škol. Zvláště v zimních měsících, kdy děti chodí domů z různých kroužků až za šera, je důležité, aby byly pro řidiče hodně vidět. Máme přitom radost, že Oranžové přechody si rychle u samospráv měst a obcí získaly velkou oblibu, takže někde žádají o grant opakovaně,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Vedení kadaňské radnice patří právě mezi ta, co jsou si vědoma výše uvedeného. V rámci čtyř přiznaných grantů je tak ve městě již sedm Oranžových přechodů. „S Nadací ČEZ se nám v případě nasvícení přechodů velmi dobře spolupracuje. Stejně tak jde-li o grant Stromy, takže už několik let za sebou přibývá v našem městě tolik potřebná nová zeleň. Po delším čase uvažujeme také o dalším Oranžovém hřišti. Ať již v příštím roce se žádostí uspějeme či ne, patří Nadaci ČEZ za vše dosavadní naše veliké díky,“ uzavřel starosta Jiří Kulhánek.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy