V dubnu letošního roku se do chomutovského kostela svatého Ignáce vrátily po 73 letech barokní varhany z první poloviny 18. století, které v něm byly umístěny až do roku 1948. Stroj k varhanám zůstává dál v pražském kostele sv. Vojtěcha, avšak barokní skříň již nyní přijel do Chomutova sestavit varhanář Josef Hroch ze Zábřehu.

„Pečlivě jsme studovali dochované dobové snímky, abychom určili správné umístění varhan, což se nám nakonec podařilo,“ uvádí Bedřich Fryč, ředitel Chomutovské knihovny, která kostel svatého Ignáce spravuje.

Varhanní skříň je tedy nyní sestavena v druhém oblouku nad presbytářem kostela napravo a čeká, až do ní bude navrácen i celý stroj, aby varhany byly kompletní.

Marie Heřmanová – mluvčí magistrátu města Chomutova