V ulici Boženy Němcové je vodovod tvořen úsekem z litiny z roku 1955, dále pak ocelovým potrubím z roku 1955 a úsekem ze stejného materiálu z roku 1987. Vodovodní řady jsou již dožilé a stáří materiálu se začíná projevovat zvýšenou poruchovostí. V Husově ulici je vodovod z PVC, který byl uvedený do provozu v roce 1998 a je v dobrém technickém stavu. Kanalizace je tvořena potrubím z betonu a kameniny. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka ve špatném stavu, lokálně s prasklinami, s korozí materiálu.Z výše uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 198,6 metrů a kanalizace v délce 315,50 metrů.Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech, a to ve 24. nebo 25. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 8 měsíců od předání staveniště, tedy  do 13. ledna 2021.

Jiří Hladík – mluvčí Severočeské vodárenské společnosti