Z detailních analýz odpadů, které v tuzemských městech a obcích probíhají pod vedením výzkumníků ze společnosti JRK, vyplynulo, že nádoby na směsný komunální odpad obsahují přes třetinu biologicky rozložitelného odpadu. Z nich podstatnou část tvoří právě kuchyňské odpady. Jejich třídění výrazně sníží objem směsného komunálního odpadu. Díky tomu můžou města a obce dosáhnout zajímavých úspor – skládkovací poplatky se tak podstatně sníží. Zároveň lze vytříděný odpad dále využít.

Od informací po energii
V první fázi projektu proběhla informační kampaň zaměřená na občany, aby věděli, proč se vyplatí kuchyňský odpad třídit, a co se s ním bude dít. Poté občané Klášterce získali soupravu na třídění kuchyňských odpadů. Rozdalo se jich téměř devět set! Součástí soupravy jsou perforované košíky, rozložitelné sáčky, a také přehledná informační brožura, jak při třídění postupovat. Po naplnění sáčků v košících vysypou občané odpad do nejbližší velké popelnice k tomu určené. Samotný odpad z kuchyně se pak sváží do bioplynové stanice Ahníkov, kde se odpad promění na energii.

Méně odpadu, vyšší efektivita
„Věříme, že se nový přístup k třídění kuchyňských odpadů promítne do vyšší efektivity nakládání s obecními odpady a zároveň díky tomu město vyjde vstříc náročným požadavkům nového zákona o odpadech. Předpokládáme totiž, ve městě díky třídění zbytků z kuchyně klesne množství odpadů mířících na skládky,“ vysvětluje David Kodytek, místostarosta města Klášterce nad Ohří, a doplňuje: „Těší nás také, že se odpad dále využije v bioplynové stanici.“

O společnosti JRK
Klášterci nad Ohří je při realizaci a návrhu proměny odpadového hospodářství komplexním partnerem společnost JRK Česká republika. Jde o firmu, která nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí řešení na míru pro každou obec. Více na www.meneodpadu.cz 

Filip Poštulka – mediální zástupce JRK