Žádáme o sdělení těchto informací: telefonní číslo na zákonného zástupce, na kterém je po celou dobu docházky dítěte do školy k zastižení, zaměstnavatel zákonného zástupce,  jméno, příjmení a věk dítěte, kmenová mateřská škola, informaci, kdo může dítě vyzvedávat, případné specifické informace k zdravotnímu stavu, alergie apod., která mají vliv na pobyt dítěte.

Je možné taktéž kontaktovat ředitele kmenové mateřské školy, který/á vám tyto informace poskytne. Péči bude školka poskytovat ve vybraných třídách v budově A v době od 6 do 16 hodin. Kapacita je 60 dětí.

Město Kadaň