Jsme určitě rádi, že Císařský den patří v kategorii středověkých slavností mezi rodinné stříbro regionálního až celostátního významu. Na druhou stranu v současné době je to překážka, kterou nelze překonat bez toho, aby to neohrozilo zdraví nejen návštěvníků, ale i jejich rodin, přátel a spoluobčanů. S lítostí jsme nuceni oznámit, že již druhý rok po sobě Císařský den bude po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí zrušen a všichni věříme, že se císař Karel se svojí družinou s o to větší slávou vrátí do Kadaně v roce 2022, přesně 665 let po historické události, kterou připomíná.

Město Kadaň a Kulturní zařízení Kadaň