Proto radnice doporučuje zajištění zvýšeného dohledu nad malými dětmi a chovanými zvířaty, zejména psy, které je vhodné mít na vodítku. V případě náhodného požití návnady je nutné vyhledat lékařskou pomoc! „Při nálezu hlodavců se je nepokoušejte chytit, nebo sami zneškodnit,“ radí úřad. Je vhodnější o tom informovat odbor majetku města a útvar investic (Barbora Javůrková, tel. 734 201 181) nebo přímo deratizační firmu (Voma servis, tel. 602 477 669).

Dále vyzýváme občany, aby nepředkládali volně krmivo kočkám, které žijí divoce na území města. Takto předkládané krmivo slouží jako zdroj potravy holubům a potkanům, jejichž populace se snaží město už několik let redukovat (odchyty holubů, plánované pravidelné deratizace apod.).

Vyzýváme i majitele soukromých pozemků a objektů, aby se k akci připojili a provedli deratizaci svých prostor a zařízení včetně případného úklidu a vyklizení sklepních prostor.

Dále vyzýváme občany, aby dodržovali pořádek a čistotu v okolí kontejnerů na domovní odpad a pokud možno zajistili své objekty proti vniknutí holubů (např. půdní prostor) a potkanů (sklepní prostory).

Město Jirkov