V první etapě, která bude probíhat od 17. do 19. října od 7.30 do 15 hodin, dojde k ořezání akátů, které rostou na pravé straně od kruhového objezdu v Ervěnické ulici, v úseku od potravin k objektu čp. 1007.

Následně budou takto ošetřeny akáty na obou stranách až ke křižovatce s ulicí Osvobození. Práce se dělají po úsecích proto, aby se radikálním způsobem neomezila možnost parkování.

Každá etapa bude včas označena dopravním značením. Žádáme občany, aby toto dopravní značení respektovali a ve vlastním zájmu si svá vozidla přeparkovali. Předejde se tak možnému pádu větve na osobní auta a zároveň se tím urychlí průběh celé akce.

Město Jirkov