Radní města Jirkova schválili dodatek k mandátní smlouvě o správě parkovacích míst mezi městem a společností Onza. V souvislosti se započatou rekonstrukcí ulic SNP a Mládežnická a rozšiřováním parkovacích míst u garáží v ulici Na Borku, bylo v těchto lokalitách po dobu trvání stavby zrušeno celkem 108 placených stání. Nájemníci parkovacích míst zde během rekonstrukce, která potrvá přibližně do srpna 2021, nebudou platit nájemné.

Těm, kteří už mají na příští období zaplaceno, Onza nabídne buď vrácení vybraných peněz nebo jejich převod na budoucí období. To ponechá na uvážení každého z nájemníků.

Ilona Doksanská