Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s alarmujícím nedostatkem odborníků, a to především v oborech klinické psychologie a psychiatrie. Z důvodu zatížení vysokou nezaměstnaností, zadlužením obyvatel a sociálním vyloučením vyplývá zvýšená potřeba podpory duševního zdraví. V průběhu setkání bylo možné připojit se podpisem ke společným žádostem ministrovi zdravotnictví, Všeobecné zdravotní pojišťovně a Krajskému úřadu Ústeckého kraje o navýšení počtu odborníků.

Představen byl také pilotní projekt, na kterém se podílí město Chomutov společně s Centrem psychosomatické medicíny z Prahy. „Odborníci z Centra poskytují zdravotnické služby v oborech psychiatrie, psychologie a adiktologie jeden den v týdnu u nás v Chomutově,“ doplnil náměstek primátora Milan Märc. Ředitel společnosti Centra Martin Vlček si spolupráci s městem Chomutov pochvaluje a věří, že namotivuje další odborníky v kraji.

Veronika Říhová – mluvčí magistrátu města Chomutova