V 11 hodin nejdříve náměstek primátora Milan Märc uvítal do jejich funkcí začínající učitele a zároveň se rozloučil s těmi, kteří po letech obětavé pedagogické práce odcházejí do důchodu, a následně v odpoledních hodinách proběhl slavnostní akt udílení plaket Jana Amose Komenského za mimořádnou pedagogickou činnost. Při něm bylo oceněno 21 pedagogů z chomutovských mateřských, základních i středních škol.

„Jan Amos Komenský věděl, že vzdělávání nikdy nekončí a je neustálé. Tato pravda se v posledních měsících projevila více než kdy jindy. Rodiče byli postaveni do role učitelů a díky domácí výuce si uvědomili náročnost učitelské profese a byli překvapeni, co vše musí učitel zvládat,“ ocenil práci kantorů Milan Märc, náměstek primátora pro školství.

Květinu, dárek, pamětní list a plaketu obdrželi ocenění pedagogové od Marka Hrabáče, primátora města a náměstků primátora Davida Dindy a Milana Märce. O kulturní doprovodný program se postarala Zuzana Sochrová, učitelka zpěvu z chomutovské ZUŠ T. G. Masaryka, kdy z kostelní oratoře zazpívala Ave Maria Franze Schuberta v moderním aranžmá od Céline Dion.

Na závěr zazpívaly žákyně studující zpěv na ZUŠ T. G. Masaryka – Sofie Hertelová píseň Don‘t know why od Norah Jones a Arianna Salvequartová píseň O šípkových růžích od Heleny Vondráčkové.

Ocenění pedagogové

ZŠ Zahradní – Mgr. Dagmar Souhradová
ZŠ Na Příkopech – Mgr. Markéta Kanická
ZŠ Kadaňská – Mgr. Lucie Janoušková
ZŠ Písečná – Mgr. Libuše Procházková
ZŠ Hornická – Mgr. Hana Šimková
ZŠ Školní – Ing. Dagmar Hrazdírová
ZŠ Ak. Heyrovského – Mgr. Markéta Pravdová
ZŠ Březenecká – Marie Bojtarová
ZŠ a MŠ 17. listopadu – Mgr. Eva Zedníková
ZŠ a MŠ speciální Palachova – Lucie Březáková
MŠ Chomutov – Mariia Melnykovyč
MŠ Chomutov – Hana Jánská
ZUŠ T. G. Masaryka – Antonín Vávra
SVČ Domeček – Ondřej Merta
Gymnázium Chomutov – RNDr. Miroslava Knoblochová
Střední škola technická, gastronomická a automobilní – Ing. Jana Reimitzová
Střední škola technická, gastronomická a automobilní – Mgr. Alena Židlická
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola – Ing. Hana Šťastná, MBA
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola – Mgr. Marcela Repáčová
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola – Mgr. Josef Lancoš
ZŠ a MŠ Duhová cesta – Ing. Jana Raška Moutelíková

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova