Šanci zhlédnout profesionální představení a vysvětlení mnoha pokusů mělo 15 učitelek a učitelů z Chomutovska. S ohledem na nouzový stav to bylo na poslední chvíli, ale na vlastní oči mohli shlédnout celou řadu pokusů z oblasti vznášení se, potápění, tlačení, zírání, brnění (pro fyzikáře vztlak, tlak, kapaliny, optika, elektřina včetně elektrolýzy). Mimo jiné se dozvěděli, že pokud Vám ve vesmíru praskne skafandr, je nutno vydechnout a rozhodně nezadržovat dech. Nevím, zda tento poznatek bude možné v brzké době využít, ale celou řadu informací rozhodně ano.

K aktivitám projektu uvádí koordinátor Karel Straka: „Semináře pořádáme v rámci MAP proto, aby se průběžně obohacovala výuka a motivovali se žáci k přemýšlení. A přesně tento cíl naplnila paní učitelka z Jirkova, když některé experimenty žákům nabídla hned týden poté.“

 „Vyrobit si horkovzdušný balón? To lze?“ Těmito otázkami mohla začít jedna ze schůzek badatelského klubu. „Schází se v něm děvčata z 9. A, aby se dozvěděla o fyzice více než v běžných hodinách. S použitím sáčku na odpadky, gumičky, ruličky od toaletního papíru a fénu badatelky vyrobily funkční model balónu“, upřesňuje Jitka Deutscherová.

Dále se dívky dozvěděly o historii vzniku tohoto typu létání. Nejvíce je překvapilo, že se za počátek balónového létání považuje rok 1783, kdy se vznesl první horkovzdušný balón bratří Montgolfierů se zvířecími  pasažéry (ovcí, kachnou a kohoutem) na palubě. A fakt, že byl celý z papíru, to byla jen třešnička na dortu.

Na to, zda se jim model povedl, se můžete podívat na vybraných fotkách nebo na webu školy www.1zsjirkov.cz.

Nakoupené výukové pomůcky z MAP pomáhají. Tedy pokud se chodí do školy
V další vlně byly nakoupeny v rámci projektu MAP pomůcky pro mateřské a základní školy za 190.000 Kč. Jejich katalog naleznete na www.mapchomutovsko.cz a velký dík patřím všem učitelkám, které se podílely na výběru těch nejužitečnějších. Díky tomu se na školy a k dalším partnerům dostal například model lidského tělo, cihly a kukuřičná malta na stavbu „opravdových“ domků, ovladatelní roboti, celá řada stavebnic, společenských her, pokusných kufříků, hmatových sestav nebo dotekových chodníčků.

Stejně jako v případě workshopů je i při nákupu pomůcek cílem, aby zpestřily klasické hodiny a pomohly zaujmout žáky. A opět nám poslouží za ukázkový příklad paní učitelka z jirkovské základní školy. 

„Nový školní rok začal a nám učitelům i dětem nezbývá, než zopakovat a procvičit látku probranou v době distanční výuky. Teorii si ti nejšikovnější osvojili celkem snadno. S praktickými ukázkami to ale bylo o poznání horší.

Proto jsme se v 9. ročníku pustili do opakování učiva o elektrických obvodech praktickou činností. K tomu nám posloužily stavebnice Boffin 300 zakoupené z prostředků MAP. Žáci si práci se stavebnicí pochvalovali. Zapojili se i ti, kterým toto téma dělalo při výuce na dálku potíže.

Obecně jsou žáci rádi, když si mohou věci osahat a co nejvíce fyzikálních jevů vyzkoušet na vlastní kůži a vidět na vlastní oči. Jejich snažení vyústilo v první laboratorní práci, ve které určovali odpor rezistorů s užitím Ohmova zákona. Každý, komu se podařilo vyplnit protokol o laboratorní práci a v daném termínu jej přes portál On-line poslat zpět, dostal výbornou“, popsala využití jedné z pomůcek paní učitelka Jitka Deutscherová.  

Jitka Deutscherová a Karel Straka