Akce probíhá v rámci kampaně Energie lidem, v níž spojily síly nevládní organizace a hnutí z oblasti sociální politiky, péče, energetiky a ochrany životního prostředí, aby pomáhaly lidem se snižováním účtů a prosazovaly systémová řešení pro dostupné a energeticky efektivní bydlení. Během akce dobrovolníci společně izolovali několik desítek okenních rámů.

Turistická ubytovna v zámečku v Rokli u Kadaně má vysoké náklady na vytápění. Během minulé topné sezóny kvůli nim nebyla provozována. Renovace oken je jedním z doporučení energetického auditu, který si obec nechala zpracovat s cílem spotřebu omezit. Další opatření typu izolace stropu by měla následovat.

Zpěváci ze sborů Hlásek a Berušky II v Kladně
Zpěváci Základní školy Písečná v Chomutově navštívili své kamarády v Kladně

„Zatímco energetické společnosti nezadržitelně bohatnou, obce v uhelných regionech čelí dalšímu pokusu o odcizení vlastní budoucnosti. Pozastavení činnosti turistické ubytovny v Rokli u Kadaně v důsledku neúnosných cen energií je dalším z projevů nespravedlivé transformace uhelných regionů. Přímá podpora lidem zasaženým probíhajícími krizemi, například v podobě zateplení oken nebo jiných opatření vedoucích ke snížení úniků tepla a tím k optimalizaci spotřeby, je to nejmenší, co teď společně musíme udělat. Bez adekvátního zdanění nezasloužených zisků Pavla Tykače, ČEZ či Daniela Křetínského a jejich navrácení do rukou lidí, však o spravedlivé transformaci nemůže být ani řeč," říká Anna Adamová z uskupení Limity jsme my!

„Jako turista a výletník vidím v Rokli u Kadaně zajímavou základnu. Zdejší region nabízí hodně zajímavostí a byla by škoda, kdyby se provoz ubytovny ani v příštích letech nevyplatil. Věřím, že utěsnění oken bude jen prvním krokem a spotřebu zámečku se podaří významně snížit. Turistika by měla sehrát důležitou roli v transformaci regionu po ukončení těžby uhlí,” věří Karel Polanecký, energetický expert Hnutí Duha a instruktor svépomocného zateplování.

O kampani Energie lidem

Ekologické a sociální organizace v rámci kampaně Energie lidem prosazují systémová opatření pro pomoc lidem s vysokými cenami, prevenci energetické chudoby a dostupné energeticky efektivní bydlení nezávislé na drahých fosilních palivech. Mimo jiné jde o sociální slevu z energií pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, zákon o podpoře v bydlení, zpřístupnění dotací na zateplování a solární střechy nízkopříjmovým domácnostem, odstranění bariér pro sdílení lokální čisté elektřiny či ochranu nájemníků a nájemnic.

V rámci kampaně Energie lidem organizace a iniciativy také mobilizují dobrovolníky a dobrovolnice a organizují svépomocné skupiny, které budou ve svém sousedství dělat úpravy na domech tak, aby unikalo méně tepla a snižovala se spotřeba, například izolováním starých oken nebo půdních prostor. Dobrovolníci a dobrovolnice budou také informovat o možnostech dostupné státní podpory, aby se ji lidé, kteří na ni mají nárok, nebáli využít. Pro informování veřejnosti o možnostech rychlých úspor a kompenzací neúnosných účtů u ohrožených domácností slouží webová stránka energielidem.cz a tištěná brožura.

Součástí kampaně jsou Platforma pro sociální bydlení, Za bydlení, Hnutí Duha, Re-set, Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Limity jsme my! a Fridays for Future.

Anna Adamová, Karel Polanecký
Limity jsme my! a Hnutí Duha