Vyjíždí se z Klášterce nad Ohří v 8.45 hodin a přes Kadaň, Chomutov, Křimov a měděnec se jede do Vejprt. Po stejné trase se motoráček vrací zpět, když z Vejprt vyjede ve 14.00 hodin. V Křimově je malá zastávka na občerstvení a opékání vuřtů. Jak název cyklovlak napovídá, za transport kol, koloběžek nebo kočárků se neplatí.  (luk)