Víme, že je patronem českého národa a symbolem české státnosti. Z hodin vlastivědy známe jeho život, období vlády i zradu jeho bratra. Dnes jsme si o Václavovi povídali a vzpomínali, co vše o něm již víme. Potom jsme si přečetli jeden z příběhů a nalepili si do sešitu křížovku.

Otázky ke křížovce byly rozmístěné po třídě. Některé byly lehké, zvládli jsme je i bez nápovědy, k dalším jsme využívali texty, které byly u otázek pomíchané. Čtení s porozuměním nám dalo trošku zabrat, ale nakonec se nám podařilo tajenku vyluštit. Hodina nám rychle utekla a my se opět dozvěděli něco nového. Víte například, co je napsáno na pomníku sochy sv. Václava v Praze? My ano: „Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám, ni budoucím.“

5.A a Šárka Kulvajtová - třídní učitelka