A protože si povídáme o tradicích, tak víme, že 6. ledna chodí tři králové. My ve školce také zachováváme tuto příjemnou tradici a vždy děti z některé třídy obcházejí celou školku a obdarovávají své kamarády nadílkou.

K Ježíškovi přišli tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar se svými dary - myrhou, zlatem a kadidlem. U nás ve školce se rozdávala sladká odměna a radostná atmosféra.

Výstava obrázků dětí z chomutovské mateřské školy v tamní knihovně.
Zimní radovánky v Chomutovské knihovně. Děti ze školek tam vystavují obrázky

Bylo příjemné odpoledne, když si rodiče odváděli své děti ze školky, poslouchat, jak se od svých dětí dozvídali o tom, že dnes školku navštívili tři králové.

Ať je následující rok pro nás všechny radostný. Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.