Ti první byli svými třídními učitelkami seznamováni s historií a kulturou výše uvedené země a mimo jiné si vyzkoušeli tvorbu mandaly. Deváťáci byli rozděleni do 4 skupin. První se zabývala srovnávací studií Tibetu a Ukrajiny, druhá pekla tradiční tibetské placičky, další zkoumala projevy falešných a zavádějících zpráv na internetu a poslední vytvářela na náměstí před školou velkou mandalu. Na závěr se všichni sešli a po vyslechnutí projevu pana ředitele vyvěsili tibetskou vlajku.

Vladimír Šmíd - ZŠ ak. Heyrovského Chomutov