Jak sám autor uvádí, jde o jeho soukromou terapii díly starých mistrů. Součástí cyklu jsou nejen obrazy, ale také sochy inspirované starým klasickým malířstvím a sochařstvím.

Miroslav Javůrek už v naší městské galerii vystavoval. Jeho alma mater je Akademie výtvarných umění v Praze. Javůrek se věnuje celé škále uměleckých aktivit od vlastní malby, prací v interiérech, na nástropních malbách, laminátových sochách, až po odbornou práci pro film, kde působí jako filmový malíř a návrhář, kde absolvoval ateliér klasické malířské techniky u prof. Zdeňka Berana. Od té doby se účastnil mnoha autorských i skupinových výstav, s jeho díly se můžete setkat jak v Česku, tak i v zahraničí. Mirek J scén pro filmové dekorace. Má za sebou například výtvarnou výpravu pro film o držiteli Nobelovy ceny Robertu Kochovi nebo o Martinu Lutherovi.

Vernisáž výstavy Ohře se uskuteční v pátek 4. března v 17 hodin, všichni jste srdečně zváni. Výstava potrvá do 1. dubna.

Lenka Fricová - kurátor galerie Kryt Klášterec nad Ohří