Projekt Boiuhel – smart budoucnost prostředí krajiny Vršanská uhelná podpořila nejen poskytnutím vhodných ploch na svých rekultivacích, ale i finančně.

Experiment byl zahájen v jarních měsících letošního roku na výsypkách lomu Vršany. Jedná se o plošinu se zemědělskou rekultivací a přilehlý západně orientovaný svah. V souvislosti s globálními změnami klimatu a snahou snížit CO2 v ovzduší by se budoucnost mohla ubírat právě cestou biouhlu.

Biouhel se vyrábí zuhelnatěním organické hmoty bez přístupu vzduchu termickým procesem zvaným pyrolýza, která při běžném tlení nebo spalování emituje do ovzduší velké množství CO2 a pravděpodobně přispívá ke globálnímu oteplování. Pokud se biouhel nespálí, ale vnese do půdy, může zde setrvat i několik tisíciletí a navíc může člověku přinést mnoho dalších bonusů pro své komplexní podpůrně vlastnosti. Biouhel efektivně v půdě zadržuje vodu, živiny, zejména P, K a N, které by jinak byly mnohem rychleji splaveny do nižších vrstev půdy. Biouhel má velký potenciál v uhelných regionech, nejen pro své výborné sorpční vlastnosti. To, jak se pomocí biuhlu zalesňují rekultivační plochy po těžbě hnědého uhlí, ukázala v pátek i dvojice studentek Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity Praha. Výsledky experimentu budou publikovány v rámci jejich dizertačních prací. Také ve vědeckých časopisech a předpokládá se účast experimentu na vědecké konferenci.  (jak)