Studenti z Kadaně se pod vedením učitelky Veroniky Kupkové zajímají o historii Přísečnice, která skončila pod vodní hladinou přehrady. Studentské badatelské úsilí přineslo už několik výstav na české i německé straně a nyní je představována kniha Přísečnice žije!

Další zastávkou kadaňských studentů bude chomutovská knihovna, kam zavítají 26. listopadu. Další zaniklou obcí, která je centrem zájmu tentokrát studentů z kláštereckého gymnázia, jsou Mikulovice. Studenti hovoří s pamětníky, prozkoumávají archivy i území obce, natáčejí videa. Svou práci představili už letos v létě na akci Živá kronika Mikulovic a Vernéřova, která se uskutečnila v kostele sv. Mikuláše, jediné dochované stavbě zaniklé obce. Pátrání studentů se aktivně účastní i místní literátka Markéta Kurešová, která akci v knihovně zorganizovala.

Pozvala sem také Petra Kalinského, který se podílel na záchraně kostela. Vyprávění o poznatcích z tohoto bádání zaujalo přítomné účastníky besedy, mezi nimiž byli i bývalí obyvatelé Mikulovic. Ti jsou rádi za každé připomenutí místa, ke kterému mají dodnes hluboký vztah. Přednášející tak dostali i cennou zpětnou vazbu, že má jejich práce smysl.

Vlasta Fišrová