Stromy se kácí v souladu se Zákonem o ochraně přírody a krajiny a také na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny. Práce kontroluje technický dozor - Český certifikovaný arborista, takže obyvatelé nemusejí mít obavy, že byl padl byť jediný zdravý či nezávadný strom. Kácejí se jen dřeviny, které arborista posoudil jako poškozené, napadené či výrazně zdravotně závadné, tedy neperspektivní.

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně se týká ulic Mládežnická, Školní, Na Borku, Krušnohorská, Gen. Svobody, Pionýrů a K. Marxe. Akce je rozdělená na dvě etapy. Na tu první, jež zahrnuje Mládežnickou, Školní a Na Borku, plynule naváže druhá etapa, která má ve zbývajících ulicích začít v březnu 2021.

V rámci celého projektu se pokácí 257 solitérních dřevin a 100 dřevin v zapojených porostech. V průběhu realizace také dojde k omlazování a ošetření 512 ponechaných dřevin. Součástí projektu je i výsadba nových dřevin, která zajistí obnovu a zkvalitnění odebrané zeleně. V tomto případě se jedná o 359 stromů, které jsou nadále doprovázené výsadbou keřového porostu, cibulovin či trvalkových záhonů. Celý projekt završí instalace nových laviček, stolů, odpadkových košů a stojanů na jízdní kola.

Cílem revitalizace je vytvoření přehledného veřejného prostranství, podpoření ekologické funkce sídelní zeleně, snížení rozptylu i záchytu látek znečisťujících ovzduší. „S ukončením celého projektu se počítá ve druhé půli roku 2024. Tomu bude ještě předcházet tříleté období rozvojové péče, která zahrnuje odplevelení, odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, řez stromů, zálivku a odstranění kotvení a obalu kmene,“ vysvětluje referentka životního prostředí Barbora Blechová.

Město Jirkov