„V průběhu let došlo v zelené relaxační části sídliště s dětským hřištěm a sportovištěm k odumření některých starších a méně vytrvalých dřevin. Řadu z nich bylo nutné i odstranit z důvodu bezpečnosti. V uvolněném prostoru tak ve svahu vznikla proluka, kterou jsme se rozhodli zaplnit dvaceti pyramidálními habry. Ve finále stromy sníží prašnost a poskytnou i stín v místech, kde tráví svůj volný čas jak děti, tak i dospělí obyvatelé sídliště,“ říká Jan Losenický, starosta Kadaně. Sám se přitom neváhal chopit lopaty a jeden z habrů po jeho ukotvení v zemi zahrnout zeminou.

Grant Stromy Nadace ČEZ vstoupil letos do dvanáctého roku své existence. Během uplynulých jedenácti let bylo díky jemu napříč celou Českou republikou vysazeno bezmála 115 000 stromů a dalších okrasných dřevin za téměř 72 miliony korun.

„Obě čísla již pochopitelně opět narůstají, neboť právě probíhá jarní výsadba. Zájem o grant Stromy je přitom stále veliký, neboť samosprávy ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu nové zeleně. V přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí jako nyní v případě Kadaně, čím dál častěji se ovšem objevují i další nápady. Například zakládání nových obecních sadů, zastiňování venkovních sportovišť či koupališť. Zakládají se třeba i arboreta,“ podotýká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

V rámci jarního grantu Stromy Nadace ČEZ proběhla letos v Ústeckém kraji jako první výsadba devíti lip srdčitých, které chyběly dosadit, aby jimi byl po celém obvodu lemován sportovní areál v Čeradicích na Žatecku. Kadaň s dvaceti habry byla druhá v pořadí. Do třetice pak 10. května proběhne druhá etapa obnovy bývalého parčíku podél potoka Liboc v Pětipsech na Kadaňsku. Zde bude nově zakořeňovat čtyřicet lip srdčitých, které doplní jejich stejný počet zasazených koncem loňského listopadu.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy