„Připravujeme v kláštereckém areálu ZKL výstavbu bytových objektů i nových průmyslových a obchodních objektů. Ty stávající pak projdou modernizací. Proto také připravujeme celkovou rekonstrukci rozvodů tepla a předávacích stanic a výstavbu nových rozvodů. Jde nám hlavně o snížení provozních ztrát, které jsou dané stářím a rozlehlostí areálu a technickými parametry soustavy odpovídající době výstavby v 80. letech minulého století. Samozřejmě naším zájmem proto je, abychom i v budoucnu měli zajištěny spolehlivé a bezpečné dodávky tepla. To nám jako dosud osvědčený partner může pochopitelně ČEZ Teplárenská zajistit,“ říká Jiří Prášil, předseda představenstva ZKL Klášterec nad Ohří.

Součástí projektu počítajícího s novou výstavbou a modernizací stávajícího areálu ZKL je tak například optimalizace délky sekundárního rozvodu tepla vzhledem k jinému využití objektů a také potřeby tepelné energie na vytápění. „Obnáší mimo jiné i vybudování nové primární předávací stanice o výkonu 2,0 MW s možností rozšíření o další výměníkovou stanici s výkonem 1,5 MW. Tím by měla být plně pokryta plánovaná revitalizace území s novou výstavbou budov,“ doplňuje člen představenstva Miroslav Bárta, výkonný ředitel společnosti.

ČEZ Teplárenská dodává na základě dosavadní smlouvy tepelnou energii do areálu ZKL Klášterec od roku 2009. „Toto memorandum slouží k deklaraci toho, že jsme v případě shody ve věci nastavení nové smlouvy schopni dodávat tepelnou energii do areálu i nadále. Rovněž se v budoucnu nebudeme bránit odkupu rozvodného tepelného zařízení vybudovaného v areálu ZKL Klášterec po realizaci modernizace stávajících průmyslových objektů a výstavbě nových, včetně bytových,“ uzavírá předseda představenstva Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské. Jak ještě dodal, memorandum podepsané v úterý 24. ledna, má účinnost do 31. prosince 2028.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy