Zazní při něm melodie a známé operní či operetní árie našich i světových skladatelů. V první části zazní Koncert D-dur pro dvoje housle a orchestr K. Stamice. Sólisty budou Robert Zimanski ze Švýcarska a Emanuel Ranný. V druhé části koncertu vystoupí sólistka Státní opery a Národního divadla v Praze, sopranistka Anda – Louise Bogza. (luk)