Děkujeme za umožnění návštěvy služebny městské policie na Březenecké, kde se děti mohly seznámit s centrálním pultem a podívat se na Chomutov jinak než je obvyklé. Vidět Chomutov pod drobnohledem kamer bylo nevšedním zážitkem.

Děti se také názorně seznámily s uniformou strážníka a jeho vybavením - opasek, pouta, teleskopický obušek, neprůstřelná vesta, zázemí policejního auta. Největší úspěch měla pouta, která si děti mohly vyzkoušet. Znovu si zopakovaly telefonní linky na tísňová volání a řekly si za jakých okolností se mohou tato čísla využít.

Děti byly pozorné, zvídavé, vše sledovaly se zaujetím a nadšením. Do školky se vracely plné nezapomenutelných zážitků, o které se budou chtít podělit se svými nejbližšími.

Naděžda Randáčková
MŠ Blatenská Chomutov