Pan učitel Jaroslav Landa měl pro děti přiměřenou prezentaci, která byla zajímavá a hlavně interaktivní. Prohlížet si a povídat si nad modely Země, Slunce, Měsíce, znázornit si oběh Země kolem Slunce, že je Měsíc velkým kamarádem Země, přiblížit dětem v rámci možností časovou osu. Vše bylo pro děti příjemným zjištěním.

Nejlepším zážitkem bylo hledět na Slunce dalekohledem a sledovat jeho skvrny a také pozorovat ho brýlemi, které se používají při zatmění.

Děti prokázaly mnoho znalostí a byly vděčnými návštěvníky „Minihvězdárny“. Děkujeme.