Prožitkové učení je nejcennější formou pro získávání dovedností dětí, a tak celý týden děti navštěvovaly v rámci možností jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému.

Protože máme skvělou spolupráci s rodiči, mohly děti navštívit hasičskou zbrojnici, kde se seznámily s technikou potřebnou pro práci hasičů, viděly zblízka auta s cisternou, se žebříkem, ale také zázemí hasičů. Zkusit si hasičskou přilbu a posadit se do velkého auta bylo pro děti velkým a nezapomenutelným zážitkem.

Děti také navštívily záchranku v nemocnici, kde si prohlédly sanitku a podívaly se na místo, kde přistává záchranářský vrtulník.

Bruslařskou sezónu zakončily děti z mateřských škol hrátkami na ledu Za tučňákem na severní pól.
Děti ze školek zakončily bruslařskou sezonu na akci Za tučňákem na severní pól

A děti nemohly vynechat ani Policii ČR, která také patří do záchranných složek. Zastavit se u auta, podívat se do jeho útrob bylo také zpestřením dětského poznávání.

Nebylo to jen o dívání. K ověřování dovedností byly pro děti připravené úkoly na interaktivní tabuli, kde děti řešily situace v dopravě, určovaly, kdo se nechová správně a jak se může napravit, kdy zavolat lékaře, policii.

Děti svými znalostmi dokázaly, že toho již hodně znají a v praxi používají.

Naděžda Randáčková
MŠ Blatenská Chomutov