S online výukou žáci měli zkušenosti už z covidové doby, proto jim i tato nová varianta vlastně nebyla cizí. Paní učitelka Daniela Dobešová využívá dostupných funkcí Googlu ve výuce všech předmětů a i zde byly využity pro výuku. Paní učitelka na každý den, kdy byla kvůli nemoci doma, vytvořila online schůzku, na které se díky přítomnosti pedagogických asistentek Marie Černé a Jiřky Ciglerové mohla spojit se třídou a plně vyučovat.

Žáci tak nebyli ochuzeni o žádné téma, nemeškali učivo a i tak byla výuka pestrá.

Další level pro nás byl, když byla nemocná paní učitelka i některý žák. Ovšem i to jsme vyřešili a online schůzka probíhala ve třech úrovních: paní učitelka doma - žáci ve škole - nemocný žák doma. Pokud tedy žák z naší školy onemocní a zdravotní stav mu to umožňuje, nemusí meškat, dohánět látku doma a pro rodiče nemusí být toto období, kromě starosti o nemocné dítě, vyčerpávajícím ještě kvůli učení zameškané látky.

I když byla paní učitelka přítomna ve škole, byla schopna během výuky pracovat i se žáky doma. Ti buďto alespoň poslouchali vykládané učivo, nebo se i dokonce zapojili do výuky formou online cvičení přes jejich email, prezentace referátu apod.

V chomutovském Sklepení osudu se chystá Autismusic Fest
Spojení hudby, umění a světa autismu zve na 3. ročník benefičního festivalu

Na naší škole se děti s výpočetní technikou seznamují už v mateřské škole, a tak není problém plynule navázat na pestrou výuku s použitím informační technologie na základní škole. Naši žáci mají k dispozici tablety, notebooky, interaktivní tabule, učebnu výpočetní techniky a díky tomu dokážou už běžně v hodinách pracovat sami s různými aplikacemi a programy (Kahoot, Wordwall, Didakta, Mentimeter, Wordart, 3D malování, Google Workspace a další). Domácí úkoly jsou sice ze zákona nepovinné, nicméně děti je rády plní, neboť jsou podávány moderním způsobem.

ZŠ a MŠ ChbanyZŠ a MŠ ChbanyZdroj: Daniela DobešováPaní učitelka tvoří své soukromé webové stránky. Zde mohou žáci najít různá cvičení šitá přímo jim na míru. Především anglický jazyk je přizpůsoben učebnicím Mileny Kelly, podle kterých se učíme. Budou zde slovíčka z učebnic, která si žáci mohou naposlouchat, cvičení, u kterých si mohou zkontrolovat správnost, písničky, videa a další. To vše rozděleno podle lekcí v učebnici.

Věříme, že finance i čas, který tomu věnuje navíc, budou aktivně využity a dětem pomohou k lepšímu pochopení a protrénování učiva. Stránky jsou prozatím “ve výstavbě”, nicméně už teď můžete nahlédnout na www.uca-danca.com a uložit si je. Dle časových možností budou dokončeny nejdůležitější části (především Aj) v nejbližší době.

Děti ze třídy E MŠ Blatenská Abeceda navštívily chomutovskou střední zdravotnickou školu
Abeceda na návštěvě: Děti z MŠ Blatenská poznaly zdravotnickou školu

Díky tomu všemu bychom rádi oslovili širokou veřejnost a především okolní obce a informovali je o našich službách. Do mateřské školy přijímáme děti od 2,5 let, školkovné je zdarma a na stravu každému (i žákům ZŠ) přispívá obec částkou 10 Kč na den. Více informací a kontakt na www.zschbany.cz.

Na závěr bychom vás rádi pozvali Na skok do školy, což je název další plánované akce naší školy, která se bude konat v sobotu 25. března od 9 do 12 hodin. Budete mít možnost si prohlédnout všechny prostory naší školy, seznámit se s výukovými možnostmi a také si vyzkoušet nové metody, které při výuce používáme.

Daniela Dobešová
ZŠ a MŠ Chbany