Díky vstřícnosti zaměstnanců a vedení tamního domova pro seniory jsme se pokusili propojit tu nejzkušenější s tou nejmladší generací při společném setkání. Děti si pro seniory připravily krátké pásmo složené z písničky, tance a básniček, a pak už se soutěžilo o největšího znalce pohádek.

Počáteční ostych rychle opadl a společná práce, kdy děti obcházely připravená stanoviště a senioři jim při jejich práci dělali rádce a průvodce, prolomila ledy. Když pak děti zjistily, že jsou pro ně připraveny perníčky k nazdobení, vrhly se s nadšením do barvení i povídání si s obyvateli DPS. Toto setkání bylo obohacující pro obě strany, protože z něj obě měly radost, proto doufáme, že nebylo poslední.

M. Jindráčková,
ZŠ Studentská Jirkov

Žáci navštívili mateřinku
Školáci navštívili mladší kamarády v mateřince