Nejprve nás čekalo seznámení. Další aktivita bylo zavazování gordického uzlu, i podle názvu jde poznat, že se jedná o něco složitého, stejně složitá a zamotaná byla tato hra. Měli jsme zavřené oči a náhodně jsme se chytli nejdříve pravou rukou a poté levou. Podařilo se nám z velké motanice udělat velký kruh. Následovala další aktivita, tentokrát jsme si stanovili pořadí a úkolem bylo, abychom se všichni, podle pořadí, míčku dotkli co nejrychleji. Dělali jsme několik pokusů, ale nechtěli jsme se vzdát, chtěli jsme překonat rekord 3 sekundy, to se nám nakonec podařilo.

Pak jsme šli na krátkou procházku a cestou zpět jsme sbírali suché dříví. Po několika pokusech se nám povedlo rozdělat velký oheň, na kterém jsme si opekli buřty k večeři. Měli jsme pak asi dvě hodiny čas pro sebe, využili jsme ho hraním vybíjené, skákáním na trampolíně a podobně. U ohně jsme si potom zahráli na detektivy, museli jsme rozluštit detektivku, to se nám nakonec podařilo.

Následovala diskotéka, kam nás přišel navštívit Michael Jackson. Měli jsme bojovku, úkol byl obejít celý hotel Svahová ve tmě, bez použití baterky. Většině se to povedlo, ale teď už nás čekala hygiena a večerka.

Hned po snídani jsme se vypravili na výlet na Lesnou, po cestě jsme se zastavili na Helenčiných vodopádech. Cestou zpět se už většina z nás nemohla dočkat na oběd.

To už na nás čekal autobus a naše poslední aktivita. Každý z nás měl na zádech čtvrtku a psali jsme si na ni hezké vzkazy, které jsme si přečetli v autobuse. Co jsme si ze seznamovacího pobytu odnesli? Podle mě jsme se rozhodně seznámili s novou paní učitelkou třídní Bazalkovou a ona poznala nás.

Kamila Šimková - žákyně 6. B, ZŠ Kadaňská Chomutov