Prosincového setkání seniorských klubů se účastnil Klub důchodců Chomutov, Klub českých turistů, Svaz Němců region Krušné hory a jejich předhůří, Klub vojenských důchodců Chomutov, Senioři SD, také Svaz tělesně postižených v ČR, Klub seniorů Merkur, Klub horníků – Důl J. Žižky a STP číslo tři Klášterec nad Ohří.

„Jsem rád, že vás opět vidím na našem pravidelném setkání. Velmi se těším na vaše dotazy a především na naše společné diskuze na důležitá témata nejen pro chomutovské seniory, ale také pro většinu našich spoluobčanů,“ řekl Milan Märc, náměstek primátora.

Zásadními tématy setkání byly informace o aplikaci Munipolis, kam obyvatelé města Chomutova mohou zasílat své podněty pro vylepšení města či důležité připomínky. Dále vznikla diskuze k zvýšení počtu laviček ve městě či k Chomutovským Vánocům 2023.

Marie Heřmanová
statutární město Chomutov